POMOCYYY!!!!

zadanie1. Rozpuszczalność azotanu potasu w temperaturze 50 °C wynosi 85 gramów. Oblicz ile gramów soli można rozpuścić w 1 dm i temperaturze 50°C.

zadanie2. Który z gazów,wodór czy tlen ma większa rozpuszczalność w temperaturze 40 °C. Oblicz,ile razy rozpuszczalność tego gazu jest większa od rozpuszczalności gazu słabiej rozpuszczalnego w wodzie?

zadanie3.Oblicz ile gramów tlenu rozpuści się w 200 gramach wody o temperaturze 50°C,tworząc roztwór nasycony.


Rozwiążcie wszystkie 3 zadania. DAM NAJLEPSZĄ!!!

1

Odpowiedzi

2013-05-17T11:15:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

Ponieważ gęstość wody d=1g/cm3 to

1dm3 wody = 1kg wody = 1000g wody

 

Z def. rozpuszczalności

85g KNO3------100g wody

xg KNO3-------1000g wody

x = 850g KNO3

 

2)

Rozpuszczalność tlenu w temp. 40 °C = 0,0032g

Rozpuszczalność wodoru w temp. 40 °C = 0,00014g

 

0,0032g / 0,00014g = 22,9

 

Rozpuszczalność tlenu jest większa od rozpuszczalności wodoru ok. 23-krotnie

 

3)

Rozpuszczalność tlenu w temp. 50°C = 0,00275g
Z def. rozpuszczalności
0,00275g tlenu-----100g wody
xg tlenu-------------200g wody
x=0,0055g tlenu

 

 

1 5 1