Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu podanej funkcji z osią y. Ustal czy podana funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała.
1.y=3x-7,2
2. y=2-x
3. y=x-5-x \2

Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji oraz współrzędne punktów przecięcia wykresu tej funkcji z osiami układu współrzędnych.
1.f(x)=-x+7
2.y= o,8x-2
3.f(x)=-1\3x+1\6
4. y= 7x+1\7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:33:14+01:00
1.
Punkt przecięcia z y ---> za x trzeba podstawić 0.
a)f(x)= -x+7
f(x) = 0+7 =7
OY: (0,7)

b) y=2-x
y= 2-0 =2
OY: (0,2)

2.
a) Miejsce zerowe:
f(x)=-x+7
0=-x+7
x=7
OX: (7,0)

Punkt przecięcia
f(x)=0+7
f(x)= 7
OY: (0,7)


b)y= o,8x-
Miejsce zerowe:
0=0,8x-2
0,8x=2 ||0,8
x=2,5
OY: (2,5 ; 0)

2Punkt przecięcia z OX:
y=-2
OX: (0, -2)


c) f(x)=-1\3x+1\6
Miejsce zerowe:
0=-1\3x+1\6
1/3x=1/6 ||1/3
x=1/2
OX: (1/2, 0)

Punkt przecięcia z OX:
y=1/6
OY: (0, 1/6)

d) y= 7x+1\7
Miejsce zerowe:
0= 7x+1/7
-7x=1/7 || 7
-x=1
x= -1
OX: (-1,0)


Punkt przcięcia z OY:
y= 1/7
OY: (0, 1/7)
5 4 5