Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:21:08+01:00
Nizina Wielkopolska:
1tabela:
-równiny, rzadkie czarne ziemie, wytwory polodowcowe, rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny, okruchowe surowce budowlane i ceramiczne
2tabela:
- wokół dużych miast rozwija się intensywnie warzywnictwo i sadownictwo, przemysl rozwinął się głównie w dużych miastach: Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku (elektromaszynowy, środków transportu, chemiczny, włókienniczy).

Nizina Śląska:
- najcieplejszy klimat w polsce, bogata szata roślinna, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, bogactwo surowcow naturalnych, urodzajne gleby
- przeważa przemysł elektromaszynowy oraz środków transportu, dobrze rozwiniete rolnictwo, uprawia się tam m.in. pszenicę, buraki cukrowe, rzepak, kukurydzę, ziemniaki i żyto.

Nizina Mazowiecka:
- gleby Niziny Mazowieckiej zalicza się w większości do mało urodzajnych. Na przeważającym obszarze występują bielice rozwinięte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowych. Wyjątkiem są doliny rzek, gdzie miejscowo występują urodzajne mady rzeczne. wystepuja rowniez liczne puszcze.
- Na Nizinie Mazowieckiej uprawia się żyto, owies, pszenżyto (krzyżówka pszenicy i żyta), ziemniaki (roślina okopowa) oraz hoduje bydło, hodowlane konie i drób. Drugą pod względem wielkości jednostką koncentracji przestrzennej przemysłu w Polsce jest okręg warszawski.

Nizina Podlaska:
- Dorzecze Narwi obfituje w wody w postaci rzek, rzeczek i mokradeł, nieurodzajne gleby oraz krótki okres wegetacyjny powodują, że uprawia się przeważnie rośliny mało wymagające: głównie ziemniaki i żyto, a także len, konopie i rzepak.
- Zaludnienie średnie. Region słabo rozwinięty rolniczo. Zagospodarowanie turystyczne słabe.

Polesie Lubelskie:
- W krajobrazie Polesia Lubelskiego przeważają równiny z dużą ilością bagien, torfowisk i jezior. Nie są to jednak jeziora polodowcowe, lecz krasowe. Utworzyły się one w zagłębieniach powstałych w podłożu zbudowanym ze skał wapiennych.
- Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.