Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:52:16+01:00
Z.5
Niech DW oznacza dziedzinę wyrażenia.
a)
[2x² - 6x -10]/[x² +3x]
Mianownik musi być różny od 0 , dlatego x musi być różne od 0
zatem DW = R \ {0}
x = -1
[2*(-1)² -6*(-1) -10]/[(-1)² +3*(-1)] = [2*1 +6 -10]/[1 -3] =
= [2+6 -10]/(-2) = -2/(-2) = 1
x = -2
[2*(-2)² -6*(-2) -10]/[(-2)² +3*(-2)] = [2*4 +12 -10]/[4 -6] =
= 10/(-2) = - 5
b)
[x³ -3x +3]/[(1/2)*x² -1]
Mianownik musi być różny od 0, zatem (1/2) x² -1 ≠ 0
czyli x² -2 ≠ 0 ---> x² ≠ 2 ---> x ≠√2 i x ≠ -√2
DW = R \ { -√2, √2}
x = -1
[(-1)³ -3*(-1) +3]/[(1/2)*(-1)² - 1] = [-1 +3 +3]/[1/2 - 1] =
= 5/ (-1/2) = 5*(-2) = -10
x = -2
[(-2)³ -3*(-2) +3]/[(1/2)*(-2)² -1] = [-8 +6 +3]/[(1/2)*4 -1] =
= 1/[2-1] = 1/1 = 1
Uwaga: / oznacza kreskę ułamkową.

cdn. Wyślę w załączniku.