Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:19:26+01:00
Oblicz pole koła o obwodzie:
a) L=16π
L = 2πr
16π=2πr / :2π
r=8
P = πr²
P=64π
b) L=π
π=2πr / :2π
r=1/2
P = πr²
P = π/4
c) L=0,12π
0,12π=2πr / :2π
r=0,6
P = 0,36π
d) L=4

Oblicz L jeżeli:
a) P=16π
πr²=16π / :π
r²=16 / √
r=4
L = 8
b) P=4/9π
r²=4/9 / √
r=2/3
L = 4/3π
c) P=0,25π
r²=0,25 / √
r=0,5
L = π
d) P=2π
r²=2 / √
r=√2
L = 2√2r
e) P=3
πr²=3
r²=3/π / √
r=√(3π)/π
L = 2√(3π)/π
2010-03-15T17:24:50+01:00
Oblicz pole koła o obwodzie:
a) L=16π
P=πr² L=2πr
16π=2πr /:2π
r=8
P=π*8²
P=64π
b)L=π
2πr=π /:2π
r=½
P=π*(½)²
P=¼π
c)L=0,12π
2πr=0,12π /:2π
r=0,06
P=π*(0,06)²
P=0,0036π
d) L=4
2πr=4 /:2π
r=2/π
P=π*(2/π)²
P=π*(4/π²)
P=4/π
Oblicz L jeżeli:
a) P=16π
P=πr² L=2πr
πr²=16π /π
r²=16
r=4
L=2π*4
L=8π
b)P=4/9π
πr²=4/9π /:π
r²=4/9
r=2/3
L=2π*2/3
L=4/3π
c) P=0,25π
πr²=0,25π /:π
r²=0,25
r=0,5
L=2π*0,5
L=π
d) P=2π
πr²=2π /:π
r²=2
r=√2
L=2π*√2
L=2√2π
e) P=3
πr²=3 /:π
r²=3/π
r=√3/π
L=2π*√3/π