Uzupełnij tabelę wpisując cechy rolnictwa i przemysłu w pasie pojezierzy. Uzupełnij zdania pod tabelą i uzasadnij je.


KRAINA GEOGRAFICZNA Rolnictwo Przemysł
uprawy chów wydobywczy przetwórczy
Pojezierze Mazurskie

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Wielkopolskie


Pojezierze ................ ma najmniej sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa Uzasadnij


Pojezierze ................ jest najlepiej rozwinięte pod względem gospodarczym. Uzasadnij

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:57:46+01:00