Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:10:50+01:00
Działalność erozyjna rzeki jest różna w poszczególnych biegach. W górnym odcinku zaznacza się wcinanie rzeki w podłoże erozja wgłębiona. W klimacie wilgotnym umiarkowanym powstają charakterystyczne doliny V-kształtne o wąskim dnie i
pochyłych zboczach. Natomiast w klimacie suchym brzegi dolin są blisko siebie i b.strome kaniony. Granica pogłębiania koryta rzecznego, poniżej której rzeka wciąć się już nie może to podstawa erozyjna. Szybkość erozji zależy od rodzaju skał i ich
odporności. Wodospad-przykład erozji wstecznej. Kaptarz rzeczny- polega na cofnięciu się doliny rzecznej i przerwaniu działu wodnego oraz przechwyceniu górnego odcinka innej rzeki.Spadające krople łączą się ze sobą,tworzą strużki, rzeki, płyną w zagłębieniach terenu i tworzą własne koryta. Płyną w stałym łożysku. Działalność wody:prędkość(zależy od kąta nachylenia terenu i ilości wody),spadek terenu.
2010-03-15T17:11:46+01:00
Erozja denna-bieg górny
erozja wgłębna-bieg górny
erozja boczna-bieg środkowy
2010-03-15T17:31:13+01:00
Erozja wgłębna - górny bieg, kiedy woda ma większy spadek.
Erozja boczna - środkowy bieg, kiedy rzeka meandruje.