Zadanie 1:
Wpisz liczebniki słowami w odpowiedniej formie.
a) (20) ... marca (1921) ... roku odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt. W (2) ... miesiące później wybuchło (3) ... powstanie śląskie.
b) Wiek (XVI) ... bywa nazywamy ''Złotym Wiekiem'' kultury polskiej.
c) Mamy (4) ... laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury : Sienkiewicza, Reymonta, Miłosza i Szymborską.
d) Wybitnych poetów okresu romantyzmu określa się często mianem (3) ... wieszczów.
e) Baczyński poległ w (1.) ... dniach powstania Warszawskiego. Jego żona Barbara zginęła (2) ... tygodnie później. Działo się to już ponad (1/2) ... wieku temu.
f) Ludwika Wawrzyńska zginęła w płomieniach, ratując z pożaru (4) ... dzieci.
g) Przedstawiciele (wiele) ... państw uczestniczą w sesjach NATO.

Zadanie 2 :
Określ typ i formy fleksyjne liczebników wypisanych w poprzednim ćwiczeniu.

3

Odpowiedzi

2010-03-15T17:12:20+01:00
Wpisz liczebniki słowami w odpowiedniej formie.
a) (20) dwudziestego marca (1921) tysiąc dziewięcset dwudziestego pierwszego roku odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt. W (2) dwa miesiące później wybuchło (3)trzecie powstanie śląskie.
b) Wiek (XVI) szesnasty bywa nazywamy ''Złotym Wiekiem'' kultury polskiej.
c) Mamy (4) czterech laureatów Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury : Sienkiewicza, Reymonta, Miłosza i Szymborską.
d) Wybitnych poetów okresu romantyzmu określa się często mianem (3) trzech wieszczów.
e) Baczyński poległ w (1.) pierwszych dniach powstania Warszawskiego. Jego żona Barbara zginęła (2) dwa tygodnie później. Działo się to już ponad (1/2) pół wieku temu.
f) Ludwika Wawrzyńska zginęła w płomieniach, ratując z pożaru (4) czwórkę dzieci.
g) Przedstawiciele (wiele) wielu państw uczestniczą w sesjach NATO.
90 4 90
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T17:13:15+01:00
Dwudziestego marca tysiąc dziewięcset dwudziestego pierwszego roku.... W drugim miesiacu później.... trzecie powstanie śląskie.... W szesnastym..... Mamy czterech.... Określa się mianem trzech wieszczów.... poległ w pierwszych dniach....zgineła dwa tygodnie....działo sie to już ponad jedna druga wieku..... ratujac czworo dzieci....przedstawieciele wielu pństw....




Proszę..:)
22 2 22
2010-03-15T17:17:50+01:00
1.
a) dwudziestego, tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego, dwal trzecie
b) szesnasty
c) czterech
d) trzech
e) pierwszych, dwa pół
f) czworo
g) wielu

2.
Deklinacja, koniurgacja
17 3 17