Mam prośbę napisze mi ktoś 10 zdań po angielsku z tłumaczeniami w czasie past simple. podam wam 10 czasowników które mają byc użyte w tych dziesięciu zdaniach ;) caught, chose, came, cost, cut, dug, did,drank, drove, ate.

Z góry dziękuję ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-15T17:28:35+01:00
My brother caught the ball. - Mój brat rzucił piłkę.

Suzi chose 5 books in the second hand book shop and she wanted to buy them, but she had no money, because she forgot to bring her purse. - Suzi wybrała 5 ksiązek w antykwariacie i chciała je kupić, ale nie miała pieniędzy ponieważ zapomniała przynieść swojego portfela.

He came really late and was so angry. - On przyszedł naprawdę póxno i był taki zły.

This jeans cost 200zl last week, but today it's cheaper.- Te spodnie kosztowały 200 zł w zeszłym tygodniu, ale są dziś tańsze.

I cut this picture because it was terrible.- wycięłam ten obrazek, bo był okropny.

In the end of this horror story, the man killed a boy and dug him on his own yard.- na końcu tego horroru, mężczyzna zabił chłopca i zakopał go na jego własnym podwórku.

I did my homework yesterday.- zrobiłem zadanie wczoraj.

He drank to much alcohol in this party.- on wypił za dużo alkoholu na tej imprezie.

He drove all night, to get to his ill wife.- jechał całą noc, żeby dotrzeć do swojej chorej żony.

I ate my breakfast later than yesterday.- Zjadłam śniadanie później niz wczoraj. :))
2010-03-15T17:40:04+01:00
Jean caught the ball in the last match. -Jean złapał piłkę w ostatnim meczu.
He chose the right person. -Wybrał odpowiednią osobę.
Anne came back from Lillehammer yesterday. -Anna wróciła wczoraj z Lillehammer.
It costed him dear. -Drogo go to kosztowało.
They cut down a tree last month. -Wycięli drzewo w zeszłym miesiącu.
He dug a great hole on the yard. -Wykopał wielką dziurę na placu.
Adam did well in yesterday's contest. -Adam dobrze się spisał we wczorajszym konkursie.
Harri drank a bottle of vodka. -Harri wypił butelkę wódki.
Then he drove home.- Potem pojechał do domu.
It was him to buy the chocolates you ate yesterday. - To on kupił te czekoladki, które wczoraj zjadłeś.