Matematyka - szkoła podstawowa . Klasa 6 .

Zad 1.
Jeśli w grupie n osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki, yo liczba uścisków dłoni wynosi ½n(n-1)
a)oblicz, ile uścisków dłoni wymieniliby,witając się w ten sposób :
-czterej panowie
-wszyscy uczniowie twojej klasy [ 23 osoby ] .
b)W sejmie zasiada 460 posłów.Ile uścisków dłoni wymieniliby posłowie gdyby każdy witał się z pozostałymi przez podanie ręki?

Zad 2.
Temperatura f w skali Fahrenheita przeliczamy na temperaturę c w skali Celsjusza według podanego wzoru poniżej :
c=⁵/₉*(f-32)
a)41 ( stopni ) Fahrenheita-ile to stopni Celsjusza ?
_________________________________________________
b)23 ( stopnie ) Fahrenheita-ile to stopni Celsjusza ?
_________________________________________________
c)Antek zmierzył sobie temperaturę amerykańskim termometrem i stwierdził, że ma 97,7 (stopni), i że przy tak wysokiej temperaturze nie może iść do szkoły. Czy rzeczywiście ?
____________________________________________________

Zad 3
Hrabia Lanckoroński miał m mieczy, s szpad , k kordelasów , p pałaszy i 7 sztyletów. Zapisz ile sztuk białej broni liczy kolekcja hrabiego .
_____________________________________________

Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:23:53+01:00
1.
a)½ × 4 × (4-1)
2 ×3 = 6
b)(* to ×)
½ * 23 * (23 - 1 ) =
= 11,5 * 22 = (policz na kalku)
c) ½ * 460 * ( 460 - 1)
= 230 * 459 = (na kalku)

3.
m + s + k + p + 7
1 5 1