1.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy strefami Ziemi wymienionymi poniżej:
a)Oddziaływanie atmosfery na biosferę
b)Oddziaływanie atmosfery na litosferę
c)Oddziaływanie litosfery na hydrosferę
d)Oddziaływanie litosfery na biosferę
e)Oddziaływanie biosfery na atmosferę
f)Oddziaływanie biosfery na hydrosferę
g)Oddziaływanie biosfery na litosferę
h)Oddziaływanie hydrosfery na litosferę
i)Oddziaływanie hydrosfery na atmosferę

2

Odpowiedzi

2009-10-25T17:56:28+01:00
A)zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
b)Proces wietrzenia skał.
c)Ruchy tektoniczne skał (gleby) na dnie oceanu powodują podziemne fale (tzw. Tsunami).
d)Skorupa ziemna jest domem dla organizmów żywych, i w zależności od jej ukształtowania żyją tam różne organizmy żywe.
e)Zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
f)Organizmy żywe wykorzystują wodę do poprawnego funkcjonowania organizmu.
g)Kruszenie się skał, pozostawianie po sobie skamieniałości w postaci wapieni i pokładów węgla.
h)Woda morska niszczy brzeg morza.
i)Parowanie wody.
16 3 16
2009-10-25T18:00:53+01:00
A)Oddziaływanie atmosfery na biosferę- znajduje sie w niej tlen dla zyjacych na ziemi stworzen
b)Oddziaływanie atmosfery na litosferę- Dzięki temu zachodzi proces wietrzenia skał
c)Oddziaływanie litosfery na hydrosferę- Ruchy Ziemi powodują podziemne fale czyli Tsunami
d)Oddziaływanie litosfery na biosferę- Skorupa Ziemska jest domem dla zwierząt, roślin i innych organizmów.
e)Oddziaływanie biosfery na atmosferę- Zwierzęta oddychają tlenem i wydychają dwutlenek węgla.
f)Oddziaływanie biosfery na hydrosferę- Organizmy wykorzystują wodę jako niezbędny im do życia składnik.
g)Oddziaływanie biosfery na litosferę- Kruszenie się skał
h)Oddziaływanie hydrosfery na litosferę- Tworzą się rzeki
i)Oddziaływanie hydrosfery na atmosferę- Zachodzi parowanie wody
11 4 11