Pan Zwirski zakładał sad. Kupił 120 drzewek jabłoni, płacącza każde 10,50 zł i trzy razy mniej drzewk śliw, z których każde kosztowa.ło 8,90 zł.
Ponieważ robił duże zakupy, dostał od sprzedawcy 15% rabatu. Ile zapłacił za swoje zakupy?

3

Odpowiedzi

2010-03-15T17:23:46+01:00
120*10,50=1260 zł
40* 8,90= 356zł
1260+ 356= 1616 zł
1616* 15%= 242,4 zł
1616- 242,4= 1373,6 zł
Odp. Pan Zwirski za zakupy zapłacił 1373,6 zł.
2010-03-15T17:24:30+01:00
120*10,50 = 1260-jabłóń 40*8,90 = 356- sliwy razem= 1616 po rabacie 1373,6
2010-03-15T17:29:32+01:00
Jabłonie - 120*10,50zł=1260zł
śliwki - 120 : 3=40 40*8,90zł=356zł
razem - 1260zł+356zł=1616zł
1616zł-15%=1373,6