KILKA PYTAŃ Z PANA TADEUSZA:

Skąd powraca tadeusz?
Dlaczego sędzia się ożenił?
Do kogo należał zamek w przeszłości?
Skąd pochodzili Dobrzyńscy?
Od jak dawna Dobrzyńscy mieszkali na Litwie?
Kogo nazywano Krukiem na kościele?
Jakie było prawdziwe nazwisko majora Płuta?
Do jakiego zakonu wstapił J. Soplica?
Jak nazywała się słynna broń Gerwazego?
Z kim pierwotnie sędzia chciał swatać tadeusza nim wystawiono mu Zosię?
Kto zajmuje dawny pokój tadeusza?
Gdzie kształcił się Sędzia?
Jakie pokrewieństwo łączy Telimenę i Sędziego?
Jakie miasto ciągle z rozrzewnieniem wspomina Telimena?
Za jakiego króla Dobrzyńscy wsławili się w walkach?
Jak nazywa się słynna bron Maćka nsd Maćkami?
Czy kapitan Ryków lubił Polaków?
Komu pierwszemu w Soplicowie Robak wyjawił że jest Jackiem Soplicom?
Kto pierwszy rozpoznał Jacka Soplice?
Kto zabił majora Płuta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:39:10+01:00
-Tadeusz wraca z Wilna, gdzie się uczył.
-Sędzia ni był żonaty. Zakochany był w MArcie Wojszczance. Gdy ta zmarła, nie związał się z żadną inną kobietą.
- Zamek należał do Horeszków.
-Pochodzili z ziemi dobrzyńskiej, na Mazurach. Dawniej szlachta zamożna.
- około 400 lat
-Maciej Dobrzyński
-
- Jacek Soplica wstępuje do zakonu bernardynów.
- Broń nazywała się Scyzoryk
- z Telimeną.
-Zosia.
- Uczył się w szkole jezuickiej.
- Byli dalekimi krewnymi.
- Petersburg.
- Jana III Sobieskiego
- maczuga zwana Kropidełkiem
- Raczej tak
- Bratu- Sędziemu.
-
- Gerwazy zabił majora.
6 4 6