Działka pana Ż wirowskiego ma kształt prostokąta o bokach 100 m i 78 m.
Przygotowując glenę pod posadzeniem drzewek, pan Żwirski musi wysiać 350 g
nawozów na każde 10 m2 powierzchni działki. Ile kilogramów nawozów potrzebuje pan Żwirski

3

Odpowiedzi

2010-03-15T17:24:19+01:00
P=100mx78m=7800m²
7800m²:10m²=780
780x350g=273000g=273kg
Odp.: Pan Żwirski potrzebuje 273 kg nawozu.

Liczę na naj!.:**
2010-03-15T17:25:53+01:00
Pole dzialki:
P= 100 m * 78 m = 7800m²

10m² - 350g
7800m² - x

x= 7800m² * 350g/ 10m² = 273000g
273000g - 273 kg
2010-03-15T17:57:30+01:00
100x78=7800m2
35og=3,5dag
3,5dag=10m2
7800:10=780
3dagx780=3x780=2340dag
780:2=390dag
2340+390=2730
2730:100=27,3kg