Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:53:17+01:00
Skutki niepodejmowania działań mających na celu ochronę przyrody to :
- zaśmiecenie środowiska ( efekt cieplarniany),
- powiększanie się dziury ozonowej ,
- zanikanie chronionych zwierząt i roślin ,
- zbyt rozwinięta wycinka lasów, prowadząca do
zwiększenia ilości CO2 w atmosferze ,
- niszczenie różnych środowisk życia zwierząt ,
- niszczenie przyrody na rzecz autostrad , powiększania miast , fabryk itp.
-
41 4 41