Prosze ; *

Substancje o podanych wzorach uszereguj według ziększającej się masy cząsteczkowej.
HNO³, NaOH, NO², CO², O²,H²O, H²SO³

Substancje o podanych wzorach pogrupujwedług takiej samej masy cząsteczkowej.
H³PO4, C²H4, CO, N², Na²O, H²SO4, NO, C²H6, H²CO3

Z góry wielkie dzięki. ; D

2

Odpowiedzi

2012-08-08T18:32:13+02:00

Zadanie 1.

 

mHNO₃=63u

mNaOH=40u

mNO₂=46u

mCO₂=44u

mO₂=32u

mH₂O=18u

mH₂SO₃=82u

 

odp.: mH₂O < mO₂ < mNaOH < mCO₂ < mNO₂ < mHNO₃ < mH₂SO₃

 

 

Zadanie 2.

 

mH₃PO₄=98u

mC₂H₄=28u

mCO=28u

mN₂=28u

mNa₂O=62u

mH₂SO₄=98u

mNO=30u

mC₂H₆=30u

mH₂CO₃=62u

 

Odp.:

 

\begin{tabular}{|r|c|c|c|c|} \hline 98u & 28u & 62u & 30u \\ \hline H_{3}PO_{4} & C_{2}H_{4} & Na_{2}O & NO \\ \hline H_{2}SO_{4} & CO & H_{2}CO_{3} & C_{2}H_{6} \\ \hline & N_{2} & & \\ \hline \end{tabular}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

4 3 4
2012-08-08T19:56:32+02:00

1.

HNO³ -   1 + 14 + 16 · 3 = 63u

NaOH -   23 + 16 + 1 = 40u

NO² -     14 + 16 · 2 = 46u

CO² -     12 + 16 · 2 = 44u

-       16 · 2 = 32u

H²O -     1 · 2 + 16 = 18u

H²SO³ -  1 · 2 + 32 + 16 · 3 = 82u

 

Uszeregowane wg. zwiększającej się masy:

H²O (18u); O² (32u); NaOH (40u); CO² (44u); NO² (46u); HNO³ (63u); H²SO³ (82u).

 

2.

H³PO4 -     1 · 3 + 31 + 16 · 4 = 98u

C²H4 -       12 · 2 + 1 · 4 = 28u

CO -          12 + 16 = 28u

-           14 · 2 = 28u

Na²O -       23 · 2 + 16 = 62u

H²SO4 -     1 · 2 + 32 + 16 · 4 = 98u

NO -          14 + 16 = 30u

C²H6 -       12 · 2 + 1 · 6 = 30u

H²CO³ -     1 · 2 + 12 + 16 · 3 = 62u

 

Pogrupowane wg. tej samej masy cząsteczkowej:

 

28u - C²H4,  CO;  N²;

30u - NO,  C²H6;

62u - Na²O,  H²CO³;

98u - H³PO4, H²SO4.

4 4 4