W piorunie przepłynął ładunek 6C w czasie 2×10⁻⁴ s. Oblicz natężenie prądu, jaki przepłynął w czasie tego wyładowania elektrycznego. Jaka wówczas wydzieliła się energia, jeżeli napięcie między chmurą a ziemią wynosiło 10⁸ V?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T23:33:24+01:00
Q=6C
t=2*10^-4 s
U=10^8 V
I=?
W=?
-------------------------------------------
q=I*t
I=q/t=6 C/2*10^-4 s=3*10^4 A=30*10^3 A=30kA
W=U*I*t=U*q=10^8 V * 3*10^4 A=3*10^12 J=3TJ (teradżule)
2 2 2