Odpowiedzi

2010-03-15T17:31:02+01:00
1. Chodzić do kościoła, być dobym, modlić się, głosić jego słowo.
2. Wierzyć że on tam jest.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:32:34+01:00
1/
zacząć się modlić o spowiednika, który będzie tę spowiedź przeprowadzał - Bóg go wskaże. Jak jest mało czasu, to wybrać spowiednika wg.uznania byś się czuł komfortowo i zacznij się za niego modlić ( w odpowiednim czasie umówić się z nim do spowiedzi, aby wyznaczył termin spowiedzi).
2/
spowiedź generalna dotyczy spowiedzi od ostatniej ważnej spowiedzi św. oraz od początku świadomości (lub od ostatniej spowiedzi generalnej), rozeznania grzechu do minionego dnia.
3/
w zależności od osoby robić rachunek sumienia np. jedno przykazanie w takim czasie ile potrzeba, potem kolejne. W tym czasie robienia rachunku sumienia warto poprzedzać modlitwą do Ducha Świętego. Rachunek sumienia można też robić wg. życiorysu - od lat najmłodszych.
4/
zwróć uwagę na grzechy świętokradzkie (te które były wyznane lub które się teraz w rachunku ujawniły), na grzechy zapomniane w innych spowiedziach.
5/
warto po wyznaniu grzechów rozmawiać ze spowiednikiem o sobie wg.grzechów głównych w formie życiorysu - pomaga to zrozumieć spowiednikowi Twoje problemy.
6/
w razie silnych pokus nie zaprzestać pragnienia spowiedzi generalnej ( pokusy mogą dotyczyć wstydu, spowiednika, potrzeby tej spowiedzi - szatan może to robić w różny sposób, trudno to przewidzieć. Dlatego zawsze zaufać Bogu, bo te pokusy świadczą,że szatanowi jest "nie na rękę" Twoja spowiedź.
7/
rachunek sumienia (grzechy) można sobie spisać na kartce i ją chować przed osobami postronnymi.
8/
przed samą spowiedzią modlić się o dobrą spowiedź, spowiednika, a nawet prosić najbliższych o modlitwę w tej intencji.
9/
spowiedź generalną zaleca się tym, którzy przez wiele lat nie byli u spowiedzi świętej oraz osobom popełniającym świętokractwa.

Powinniśmy szczerze czynić dobrze, z litości i miłości dla cierpiących, .... w upokorzeniu naszego serca przed Bogiem i otrzymaniu Jego przebaczającej łaski. ... Praktyki pokutne i przekonanie, że przez uczynki można sobie zasłużyć na dziedzictwo świętych, .... Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. ...