Błagam o POMOC!!
zad. 1 Przeprowadź symetrię punktów A=(-2,3), B=(2,0), C=(-8,-4) oraz funkcji: y=-2x+4, y=-5x-3 względem osi układów współrzędnych.

zad.2
Przekształć przez symetrię względem początku układu współrzędnych punkty:
a) A=(-2,-1)
b) B= (1,-4)
c) C=(-3,8)
oraz funkcje:
a) y=-3x-9
b) y= 4x+5
c) y=2x -3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T23:09:36+01:00
Zad.1
symetria punktów A=(-2,3), B=(2,0), C=(-8,-4) względem osi OX
A"=(-2,-3) , B"=(2,0) , C"=(-8,4)

symetria punktów A=(-2,3), B=(2,0), C=(-8,-4) względem osi OY
A"=(2,-3) , B"=(-2,0) , C"=(8,-4)

symetria funkcji: y=-2x+4, y=-5x-3 względem osi OX
y=2x-4, 5x+3

symetria funkcji: y=-2x+4, y=-5x-3 względem osi OY
y=2x+4, y=5x-3


ZAD.2
a) A=(-2,-1)
A"=(2,1)

b) B= (1,-4)
B"=(-1,4)

c) C=(-3,8)
C"=(3,-8)


funkcje:
a) y=-3x-9
y=-3x+9

b) y= 4x+5
y=4x-5

c) y=2x -3
y=2x+3
1 5 1