Odpowiedzi

2010-03-15T17:33:12+01:00
Ewangelia czytana w kościele w środę popielcową skłania nas ku nawróceniu. Ewangelia także skłania nas do szczerej, prawdziwej modlitwy. Oraz do tego aby nie pościć jak obłudnicy.
2010-03-15T17:37:20+01:00
Ewangelia czytana w Środę Popielcową (Mt 6,1-6.16-18) to słowa Jezusa skierowana do uczniów. Przestrzega on by nie czynić jak obłudnicy. Nie trąbić i nie wywyższać się gdy da się jałmużnę bądź gdy się modli. By nie pościli, modlili się i dawali jałmużnę tylko po to by pokazać się ludziom. ,,Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie"