Proszę o rozwiązanie następującyh zadań:
Zad.10
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150cm².Jaka jest objętość tego sześcianu ?
Wskazówka z podręcznika:
Jaką długość ma krawędź tego sześcianu ?
Zad.11
Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4cm.
Objętość prostopadłościanu jest równa 80 cm³.
Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

Uwaga!!
Najlepszą odpowiedź daję gdy zadanie posiada obliczenia,jest jak najszybciej zrobione pod uwagę biorę też czy nie jest papugowane po innych użytkownikach tej strony www.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:43:19+01:00
Zad. 10
a=krawędź
pole: P=6*a*a
150cm²=6*a²
a²=150cm²:6
a²=25cm²
a=5cm
objętość: 5cm*5cm*5cm=25cm²*5cm=125cm³
Zad.11
pole 1 podstawy: Pp=4cm*4cm=16cm²
pole 2 podstaw: 16cm²*2=32cm²
objętość:
V=Pp*H
80cm³=16cm²*H
H=80cm³:16cm²
H=5cm
pole boczne:
4*4cm*5cm=4*20cm²=80cm²
pole całkowite:
80cm²+32cm²=112cm²
2010-03-15T17:46:16+01:00
Zad.10.

a-?/5cm
Pc-150cm2
V-?/125cm2
Pc-6*a*a
150cm2:6=25cm
25cm:2=5cm
V-a*a*a
V-5cm*5cm*5cm=125cm3

Zad.11

a-4cm
b-5cm
c-4cm
V-80cm3
V-a*b*c
Pc-2*a*b+2*b*c+2*a*c
Pc-102cm2
4cm*5cm=20cm 20cm*2=40cm
5cm*4cm=20cm 20cm*2=40cm
4cm*4cm=16cm 16cm*2=32cm
40cm+40cm+32cm=102cm2

Powinno być dobrze ;* :)


4cm*5cm=20cm