PROSZĘ ZRÓBCIE MI TO 2. !!!

ZADANIE 1:
Wpisz liczebniki słowami w odpowiedniej formie.
a) (20) ... marca (1921) ... roku odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt. W (2) ... miesiące później wybuchło (3) ... powstanie śląskie.
b) Wiek (XVI) ... bywa nazywamy ''Złotym Wiekiem'' kultury polskiej.
c) Mamy (4) ... laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury : Sienkiewicza, Reymonta, Miłosza i Szymborską.
d) Wybitnych poetów okresu romantyzmu określa się często mianem (3) ... wieszczów.
e) Baczyński poległ w (1.) ... dniach powstania Warszawskiego. Jego żona Barbara zginęła (2) ... tygodnie później. Działo się to już ponad (1/2) ... wieku temu.
f) Ludwika Wawrzyńska zginęła w płomieniach, ratując z pożaru (4) ... dzieci.
g) Przedstawiciele (wiele) ... państw uczestniczą w sesjach NATO.

ZADANIE 2 :
Określ typ i formy fleksyjne liczebników wypisanych w poprzednim ćwiczeniu.

2

Odpowiedzi

2010-03-15T17:41:03+01:00
A) Dwudziestego marca (1921)Tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt. W dwa miesiące później wybuchło trzecie powstanie śląskie.
b) Wiek szesnasty bywa nazywamy ''Złotym Wiekiem'' kultury polskiej.
c) Mamy czterech laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury : Sienkiewicza, Reymonta, Miłosza i Szymborską.
d) Wybitnych poetów okresu romantyzmu określa się często mianem trzech wieszczów.
e) Baczyński poległ w pierwszych dniach powstania Warszawskiego. Jego żona Barbara zginęła dwa tygodnie później. Działo się to już ponad pół wieku temu.
f) Ludwika Wawrzyńska zginęła w płomieniach, ratując z pożaru czworo dzieci.
g) Przedstawiciele wielu państw uczestniczą w sesjach NATO.
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:41:07+01:00
A) dwudziestego marca (porządkowy) dwa miesiące. (główny) .. trzecie..( porządkowy)
b) szesnasty , (porządkowy)
c) czterech (zbiorowy)
d) trzech (zbiorowy)
e) pierwszych (porządkowy)- dwa... (główne) , pół (ułamkowy)
f) czworo (zbiorowy)
g) wielu (nieokreślony)
11 4 11