1.Co nazywamy podmiotem, jakie są jego rodzaje? Podaj przykłady.
2. Jakie wyróżniamy dwa rodzaje orzeczeń, czym się różnią od siebie? Podaj przykłady.
3.Jakie znasz rodzaje przydawek? Podaj przykłady
4.Co nazywamy okolicznikiem? Jakie znasz jego rodzaje? podaj przykłady.
5. Co nazywamy dopełnieniem bliższym i dalszym ? Podaj przykłady.

(Potrzebne do odpowiedzi ustnej).

1

Odpowiedzi

2010-03-15T17:50:52+01:00
1.Podmiotem jest wykonawca czynności zawartej w orzeczeniu
-gramatyczny(kto?co?)
-domyślny
-logiczny(kogo?czego?)
2.Orzeczenie:
-czasownikowe
-imienne(łącznik+orzecznik)
3.Przydawka:
-przymiotna
-rzeczowna
-przyimkowa
-dopełniaczowa
4.Okoliczniki-określa czasowniki i oznacza okoliczność w której zachodzi czynność wrażona czasownikiem.
-sposobu(jak?)
-czasu(kiedy?)
-miejsca(gdzie?)
-celu(po co?)
-przyczyny(dlaczego?)
-warunku(pod jakim warunkiem?)
-przyzwolenia(mimo czego?)
5.Dopełnienie bliższe-zmiana orzeczenie ze strony czynnej na bierną
Dopełnienie dalsze-nie staje się podmiotem przy znamy strony czasownika.
7 4 7