Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T09:27:30+01:00
Zad. 1
Dane:
mr( masa roztworu)-300g
ms(masa substancji)-6g
Szukane:
C% (stężenie procentowe)- ?
Korzystamy ze wzoru na stężenie % :
C%= ms × 100 % : mr = 6g × 100 % : 300g
C%=2 %

Zad 2
Dane:
mr- 200g
C% = 15 %
Szukane:
ms-?
mw(masa wody)

Korzystamy z przekształconego wzoru na stęż %:
ms= C% × mr : 100 %
ms= 15% × 200g : 100 %= 30g
Skoro substancja stanowi 30g w roztworze o masie 200g, z tego wniosek,że na wodę przypada 170g, bo mr= ms + mw → mw= mr- ms (200g- 30g)

Zad 3
Dane:
C% -3,5 %
mr-200 kg= 200000g

Stężenie 3,5 % oznacza,że w 100g tego roztworu znajduje się 3,5 g substancji rozpuszczonej (soli)
Układamy proporcję:
3,5g substancji----znajduje się w------100g roztworu
to Xg substancji---znajduje się w-------200000g roztworu
X = 200000g × 3,5 g : 100g
X= 7000g= 7 kg
Z 200 kg wody morskiej uzyskamy 7 kg soli.

zad 4
Podobnie jak w zad 3.
Dane:
mr-500g
C%-1%
Roztwór 1 % oznacza ,że w 100g tego roztworu znajduje się 1g substancji, to w 500g, będzie znajdowało się 5g
Skoro roztwór ma masę 500g , a masa substancji to 5 g, czyli na wodę przypada 495g ( = 495 cm³, bo gęstość wody wynosi 1g/cm³)
Aby przygotować 500g 1 % roztworu, należy przygotować 5g substancji i 495cm³ wody.

Zad 5
Roztwór 20 % oznacza ,że w 100g tego roztworu znajduje się 20g substancji, z tego wynika, że woda stanowi 80g
Układamy proporcję:
20g substancji---znajduje się w------------------80g wody
to Xg substancji---znajdować się będzie w----360g wody
X= 360g × 20g : 80g
X= 90g
Aby otrzymać roztwór 20 % należy rozpuścić 90g substancji w 360g wody.

Zad 6
Dane:
C%- 5%
mr- 5kg=5000g
Obliczam masę cukru(ms) w tym roztworze:
ms= C% × mr : 100%
ms= 5 % × 5000g : 100 %= 250g
Masa cukru w tym roztworze wynosi 250g, po czym dodano 100g cukru, czyli otrzymamy 360g substancji. Jednocześnie wzrosła masa całego roztworu o 100g czyli otrzymamy mr= 5100.
Obliczany nowe stężenie dla roztworu, gdzie:
ms=350g
mr=5100g
C%= ms × 100 % : mr
C%= 350g × 100 % : 5100
C%=6,8 %
Po dodaniu 100g cukru do roztworu 5% o masie 5000g, otrzymamy roztwór o stężeniu 6,8 %

Zad 7
Dane:
C%-59,7%
d (gęstość roztworu)-1,5g/cm³
V(objętość roztworu)= 0,5 dm³= 500 cm³
Obliczam masę roztworu, z przekształconego wzoru na gęstość:
mr= d × V
mr= 1,5g/cm³× 500 cm³=750g
Obliczam masę substancji z przekształconego wzoru na C%
ms= C% × mr : 100 %
ms= 59,7 % × 750g : 100 %
ms=447,75g
W podanym roztworze znajduje się 447,75g kwasu siarkowego.

zad 8
Korzystamy z wykresu rozpuszczalności. Sprawdzamy ile wynosi rozpuszczalność jodku potasu w temp 10 stopni C i w 30 stopniach C. Różnica mas substancji: rozpuszczonej w 30 stopniach C i w 10 stopniach C , jest masą substancji, którą należy dodatkowo rozpuścić:
rozp KI w 10 stopniach C= 120g
rozp KI w 30 stopniach C= 148g
148g - 120g = 28g
Możemy dodatkowo rozpuścić 28g substancji.

Zad 9
masa rozpuszczonego chlorku potasu w temp 90 stopni=50g
masa rozpuszczonego chlorku potasu w temp 50 stopni=44g
50g - 44g= 6g
Po ochłodzeniu roztworu chlorku potasu z temp 90 stopni do 50 stopni ,wykrystalizuje 6g soli.

Zad 10
W temp 40 stopni w 100g wody rozpuszcza się 28g siarczanu miedzi, to w 400 g wody znajdować się będzie 4 x 28g= 112g siarczanu miedzi.
W temp 90 stopni w 100g wody rozpuszcza się 60g siarczanu miedzi, to w 400 g wody znajdować się będzie 4 x 60g= 240g siarczanu miedzi.
240g- 112= 128g.
Po ogrzaniu 400g roztworu siarczanu miedzi, z temp 40 stopni do 90 stopni, można dodatkowo rozpuścić 128g siarczanu.

Zad 11
W 100 g wody o temp 50 stopni rozpuszcza się 0,003g tlenu, to w 200g, rozpuści się 0,006g tego gazu

Zad 12
Większą rozpuszczalność w temp 40 stopni ma wodór i wynosi ona 0,0058g na 100g wody. Natomiast rozpuszczalność tlenu wynosi 0,0033g na 100g wody. Różnica między tymi rozpuszczalnościami wynosi 1,75 czyli ok 2 razy, wodór ma większą rozpuszczalność niż tlen .
W tym zadaniu coś mi nie gra... Tlen jest lepiej rozpuszczalny w wodzie niż wodór i to dwukrotnie, albo jest błąd w podpisie krzywych, albo nie wiem co tu jest grane... Z wykresu wychodzi,że wodór ma największą rozpuszczalność ze wszystkich podanych gazów, a to nie prawda. Wykres dla wodoru powinien wyglądać podobnie jak dla azotu. Musi być błąd w tym zadaniu...Ale zrobiłam zgodnie z danymi z wykresu, jednak uprzedzam,że to jest niedobrze...

Zad 13
Jeżeli 85 g azotanu potasu rozpuścimy w 100g wody otrzymamy roztwór nasycony, to w 1 dm³(= 1000cm³= 1000g, bo gęstość wody to 1 g/cm³), można rozpuścić Xg tej soli
Układamy proporcję:
85g soli----rozpuszcza się w -----100g wody
to Xg soli--rozpuści się w--------1000g wody
X=85g x 1000g : 100= 850g
W 1 dm³ wody i temp 50 stopni można rozpuścić 850g azotanu potasu.

W zadaniach od 8-12 należy korzystać z wykresów rozpuszczalności. Aby sprawdzić ile gram substancji rozpuszcza się w danej temperaturze,odszukujemy krzywą opisującą określoną substancję( nad krzywą jest podany jej wzór), potem temperaturę,która jest podana w zadaniu ( sprawdzamy ją na poziomej osi) a z osi pionowej odczytujemy ilość gram tej substancji odpowiadającej danej temperaturze. Nie gwarantuję w 100 %,że wszystko dokładnie odczytałam (ale się starałam :) ) zgodnie z wartościami z wykresu, mogą być pewne błędy rzędu 1-2 gram, bo niestety nie byłam w stanie tak precyzyjnie wszystkiego określić z monitora komputera... Z góry przepraszam..., ale mam taką cichą nadzieję,że wszystko jest dobrze policzone... gdyby jednak się okazał, że coś jest źle, to wybacz... Chciałam dobrze...
2 5 2