Hej, Oblicz wartość wyrażenia na dwa sposoby, 1 sposób - działania wykonuj na ułamkach zwykłych, 2 sposób - działania wykonuj na ułamkach dziesiętnych. ( zadanie z ćwiczeń matematyka 2001 str. 47 zad. 7 1 gimnazjum)
a) 7,35 - ⅞ ÷ 2,8 + 2¼ =....
1 sposób .....
2 sposób .....
b) (32,8 - 7¾) ÷ 0,05 + ¹⁷₂₀ =....
1 sposób .....
2 sposób .....
c) ¾ × (12,95 × ¹²₂₅ + 0,35) ÷ 1,5 =....
1 sposób .....
2 sposób .....
Już dziękuje =)

1

Odpowiedzi

2009-10-25T19:02:43+01:00
A) 7,35 - ⅞ ÷ 2,8 + 2¼ = 735/100 - 7/8 : 28/10 + 9/4 = 147/20 - 7/8 : 14/5 + 9/4 = 147/20 - 35/112 + 9/4 = 147/20 - 287112 = 4⁴⁴¹/₅₆₀

7,35 - ⅞ ÷ 2,8 + 2¼ = 7,35 - 0,875 : 2,8 + 2,25 = 7,35 - 0,3125 + 2,25 = 7,35 - 2,5625 = 4,7875

b) (32,8 - 7¾) ÷ 0,05 + ¹⁷₂₀ = (328/10 - 31/4) : 5/100 + 17/20 = (164/5 - 31/4) : 1/20 + 17/20 = 25¹/₂₀ : 1/20 + 17/20 = 501 + 17/20 = 501¹⁷/₂₀

(32,8 - 7¾) ÷ 0,05 + ¹⁷₂₀ = (32,8 - 7,75) : 0,05 + 0,85 = 25,05 : 0,05 + 0,85 = 501 + 0,85 = 501,85

c) ¾ × (12,95 × ¹²₂₅ + 0,35) ÷ 1,5 = 3/4 * ( 259/20 * 12/25 + 7/20) : 3/2 = (777/125 + 7/20) : 3/2 = 3283/500 : 3/2 = 3²⁸³/₇₅₀

¾ × (12,95 × ¹²₂₅ + 0,35) ÷ 1,5 = 0,75 * (12,95 * 0,48 + 0,35) : 1,5 = 0,75 * ( 6,216 + 0,35) : 1,5 = 0,75 * 6,566 : 1,5 = 4,9245 : 1,5 = 3,283