Napisz opowiadanie przedstawiające treść bajki "żółw i dwie kaczki". Nie używaj dialogu. Aby uniknąć powtarzania słowa "powiedział", skorzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych.

Żółw i dwie kaczki

Żółw, z rodu tych, co się szczycą,
Że bywali za granicą,
Chciał naśladować przodków obyczaje
I odwiedzić przodków kraje.
Bowiem w zwierzęcej, jak w ludzkiej, naturze
Sprzeczność na każdym kroku się objawia:
Głuchy lubi muzykę, kulawy podróże,
Każdy gani, co swoje, a cudze wysławia.
Żółw, gdy w nim ta chęć urosła,
Zwierzył się pod sekretem z zamiaru podróży
Kaczkom, co się pluskały w pobliskiej kałuży.
"Brawo! - krzyknęły kaczki - myśl chwalebna, wzniosła,
Myśl zaiste godna głowy.
I nam już odlecić pora,
Więc jeśli chcesz, dziś z wieczora
Zabierz się z nami, a koszt do połowy."
"Ba, wolne żarty - żółw gniewny powiada -
Jakże się puszczę w nadpowietrzną drogę,
Kiedy ledwie łazić mogę?"
"Fraszka! - odrzekły kaczki - i na to jest rada.
Oto kij: chwyć go zębami,
My ujmiemy końce w dzioby
I polecisz razem z nami
Ponad góry, ponad chmury,
A za trzy lub cztery doby
Miniem lądy, miniem wody,
Obce ziemie i narody,
Oblecimy ziemię całą.
Dalej w drogę, tylko śmiało!
Lecz, bracie, nie żałuj gęby:
Trzymaj ostro, ściskaj zęby."
Żółw kij chwycił jakby w kleszcze,
Lecą nad miasta i sioła.
"Patrzcie! - lud zdumiony woła -
Dziwo, cud nie znany jeszcze!
Toż to żółw między kaczkami,
Król żółwi, żółw nad żółwiami!
"Tak jam monarchą" - żółw z dumą powiada.
Mówiąc, kij z zębów wypuszcza, upada,
I ten, co królem mienił się zuchwale,
Zginął, rozbity na skale.
Znane to w świecie przywary:
Gadulstwo, czcza ciekawość i próżność bez i kary.
Zawsze idą po społu, a gdzie zawieść mogą -
Los tego żółwia niech będzie przestrogą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:01:58+01:00
Pewien Żółw pochodził z rodu szczycącego się. Bardzo lubili chwalić się pobytami za granicą. Często nasladowali obyczaje swoich przodków. Marzeniem żółwia było odwiedzenie krajów, w których bywali jego przodkowie. Jak wiadomo i w ludzkiej, i w zwierzęcej naturze leży to, że chcemy osiągnąć cele, które są dla nas odległe. Żółw zwierzył się ze swego pomysłu kaczkom pluskającym się w pobliskiej kałuży. Kaczki były zachwycone pomysłem żólwika i powiedziały mu, że dziś wieczór odlatują do ciepłych krajów, i jeśli chce może zabrac się z nimi. Żółw nie wierząc kaczkom, pomyślał, że te sobie z niego żartują. Przecież on nie ma skrzydeł, aby lecieć z nimi. jednak kaczki miały plan: żółwik miał uchwycić zębami za kij z jednej strony, a z drugiej kaczki chwycą go w dziub. Obiecały mu podróż ponad górami i chmurami, mijając liczne lądy i wody. Żólwik będzie mógł zwiedzić obce kraje na całym świecie. Kazału mu mocno chwycić kij zębami. Jak powiedziały, tak tez uczynił. Lecieli hen wysoko na niebie. Ludzie bardzo się dziwili widząc żółwia lecącego pośród kaczek i okrzykneli go mianem króla żółwi. Ten zaś nie krył swej dumy i odpowiadając na okrzyki wypuścił z zębów kij. Upadł i zginął rozbijając się o skałę. Należy pamiętać, że milczenie jest złotem, a mowa srebrem. Historia żółwia niech będzie przestrogą dla gadulstwa i próżności.
8 4 8