1.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 3x + 15y
b) 7x + 14y
c) 17x² - 17
d) bc - bd
e) xy - 3x
f) py - p
g) 9xy - y
i) ab + 3b²
2.Przedstaw w postaci iloczynu.
a) 5x² - 15x
b) 3by - 6b
c) - 8xy + 8x
d) 10a² - 2ab
e) xy - x²y
f) 6a - 24b +30c
g) 12ab² + 16b²
h) x³ - 2x² + x
i) 2xy + 3x - x²y

2

Odpowiedzi

2010-03-15T17:52:05+01:00
1.
a 3(x+5y)
b 7(x+2y)
c 17(x²-1)
d b(c-d)
e x(y-3)
f p(y-1)
g y(9x-1)
i b(a+3b)
2.
a 5x(x-3)
b 3b(y-2)
c 8x(1-y)
d 2a(5a-b)
e xy(1-x)
f 6(a-4b+5c)
g 4b²(3a+4)
h x(x²-2x+1)
i x(2y+3-xy)
2010-03-15T17:54:52+01:00
1.
a) 5(x+5y)
b) 7(x+7y)
c) 17(x²-1)
d) b(c-d)
e) x(y-2x)
f) p(y-1)
g) y(9x-1)
h) b(a+3b)
2.
a) 5x(x-3)
b) 3b(y-2)
c) 8x(-y+1)
d)2a(5a-b)
e)xy(1-x)
f)6(a-4b+5c)
g)4b²(3a+4)