PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
podajcie odpowiedzi na:

1.gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wygzielanie energii w postasi światła i ciepła.

2.Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.

3.Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia sie tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
1

Odpowiedzi

2009-10-25T18:39:54+01:00
1. Spalanie.

2. H2O, czyli woda.

3. Tlenki.