Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:48:38+01:00
Trzeba zacząć od tego, że kwas octowy dysocjuje tak samo jak kwasy nieorganiczne czy na kation wodoru i anion reszty kwasowej.
Sole na anion reszty kwasowej i kation metalu tak więc, najlepiej jest zapisywać te sole jak sole kwasów nieorganicznych, np.
NaCH3COO --> Na+ + CH3COO-
Jeśli metal jest dwuwartościowy to dysocjuje na "2+" itd.
Kwasy organiczne są zawsze jedno wartościowe.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T19:05:33+01:00
Zacznijmy od tego, co to jest dysocjacja.
A więc dysocjacja jest to rozpad cząsteczek związku chemicznego (w tym przypadku soli) na kationy metalu i aniony reszty kwasowej pod wpływem wody. (H₂O)

teraz napiszmy ogólny wzór dysocjacji soli:
M₀R° -> ₀ M°⁺ + ₀ R°⁻
gdzie:
M oznacza metal
R resztę kwasową (czyli np. SO₄)
₀ oznacza ilość atomów metalu
jeśli dokładnie przeanalizujesz ten schemat, to wszystko okaże się łatwe.


a teraz na konkretnym przykładzie
CH₃COOH - kwas octowy
i w tym przypadku dysocjacja polega na rozpadzie związku chemicznego na kationy metalu i aniony.
będzie to wyglądało tak:
CH₃COOH -> CH₃COO⁻ + H⁺
wystarczy zapamiętać, że przy ostatnim H w związku piszemy ⁺, a resztę normalnie przepisujemy z ⁻