Odpowiedzi

2010-03-15T17:50:26+01:00
!789-1799
przyczyny
- dazenie stanu trzeciego do udziału w sprawdzaniu władzy
-długi państwa wobec obywateli
-bankructwo monarchi
-wysokie koszty utrzymania dworu
-skandale obyczajowe
-głód drozyzna wysokie podatki
-kosztowne wojny
-kryzys gospodarski


14 lipca 1789 zdobycie Bastyli(paryskie wiezienie) przez lud paryża

formy rzadów w okresie rewolucji
monarchia absolutna
monarchia konstytucyjna
republika
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:52:06+01:00
Rewolucja francuska przyniosła wiele zmian w polityce, ale i w świadomości ludzkiej , po raz pierwszy w Europie zniesiono feudalny podział ludności wprowadzając ludność obywateli. Dzięki zniesieniu feudalnych przywilejów zaczął rozwijać się nowy ustrój gospodarczo społeczny- kapitalizm. Rewolucja czerpała z myśli oświeceniowej. Z drugiej strony pod szczytnymi hasłami i w imię tych haseł mordowano tysiące ludzi. burzono kościoły, palono książki i biblioteki.Zwycięstwo armii francuskiej rozpowrzechniło idee rewolucji w europie. Z drugiej strony Europa została wciągnięta w długoletnie wojny które skończyły sie dopiero z chwilą upadku Napoleona 1815r.
2010-03-15T17:53:50+01:00
Uważam, ze rewolucja francuska była korzystna dla Francji, ponieważ nastąpiła równość obywateli, co było bardzo korzystne dla chłopów, nastąpiły przemiany społeczne, prawne, instytucjonalne i kulturowe. Uchwalono Deklarację o prawach Człowieka, której dziś powszechnie używa się niemal na całym świecie.
Ludzie otrzymali prawo równości wobec prawa. Francuzi uchwalili konstytucję (1791r). Nastapił przewrót ustrojowy i polityczny, który obalił monarchie absolutną we Francji. Najniższy stopień społeczeństwa wywalczył prawa, których wcześniej nie miał.
Rewolucja francuska była bardzo korzystna dla Francji jak i dla całej Europy, ponieważ niektóre z jej elementów są używane do dzisiaj.