Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T17:49:31+01:00
1. Ostrosłup ma jedną podstawę a graniastosłop dwie.
2.Walec jest to bryła która powstała w wyniku obrotu prostokąta o kąt 360(stopni) do koła prostej zawierającej jeden z boków.
3.Stozek jest to bryla która powstała w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego . Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoramienny. Przekrojem poprzeczym stożka jest punkt lub koło.
Kula- powstała w wyniku obrotu półkola o kąt 360(stopni).Powieszchnię kuli nazywamy sferą. Przekroj osiowy kuli nazywamy kołem wielkim.
2 5 2
2010-03-15T17:52:31+01:00
1.graniastosłup to figura o 2 podstawach i jego ścianami są czworokąty a w ostrosłupie jest 1 podstawa a jego ściany boczne to trójkąty
2.Walec jest to figura obrotowa powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół osi obrotu. Powierzchnia boczna walca jest prostokątem a podstawa jest kołem
3.stożek to figura obrotowa powstała w wyniku obrotu trójkąta równoramiennego lub równobocznego wokół osi obrotu. jego powierzchnia boczna to wycinek koła a w podstawie ma koło.
kula to figura obrotowa powstała w wyniku obrócenia koła wokół osi obrotu.Jest to figura która nie posiada wierzchołków ani ścian bocznych
1 5 1