1) Oblicz, jakie pole ma koło o średnicy:
a. 8
b. 5
c. 2/3
d. 4 √3
e. √5
f. 2/7 √2

2) Ustal, jaki promień ma koło o polu :
a. π
b. 1/16 π
c. 1,21 π
d. 1/5 π
e. 4
f. 5
g. 9/π

3) Oblicz, jaką średnice ma koło o polu:
a. 4/25π
b. 0,09π
c. 7π
d. 1/3π
e. 81
f. 3

Proszę o wszystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-10-25T18:35:40+01:00
1) Oblicz, jakie pole ma koło o średnicy:
a. 8
r=4
P=4²π=16π

b. 5
r=2,5
P=2,5²π=6,25π

c. 2/3
r=⅓
P=(⅓)²π=1/9π

d. 4 √3
r=2√3
P(2√3)²π=12π

e. √5
r=0,5√5
P=(0,5√5)²π=1,25π

f. 2/7 √2
r=1/7 √2
P=(1/7 √2)²π=2/49π

2) Ustal, jaki promień ma koło o polu :
a. P=π
r=1

b. 1/16 π
r=¼

c. 1,21 π
r=1,1

d. 1/5 π
r=√⅕

e. 4
r=2/√π

f. 5
r=5/√π

g. 9/π
r=3/π


3) Oblicz, jaką średnice ma koło o polu:
a. 4/25π
r=2/5
S=4/5

b. 0,09π
r=0,3
S=0,6

c. 7π
r=√7
S=2√7

d. 1/3π
r=√1/3
S=2√1/3

e. 81
r=9/√π
S=18/√π

f. 3
r=√3/π
S=2√3/√π
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T18:42:03+01:00
1) Oblicz, jakie pole ma koło o średnicy:
Średnica = 2r, promień = r
Pole = πr²
a. 8
Promień = 8:2=4,
Pole= π*4²=16π
b. 5
Promień = 5:2=2,5
Pole=π*(2,5)²=6,25π
c. 2/3
Promień=(2/3):2=(2/3)*(1/2)=(1/3)
Pole = π*(1/3)²=(1/9)*π=π/9
d. 4 √3
Promień=4√3:2=2√3
Pole = π*(2√3)²=π*2*2*√3*√3=π*4*√9=π*4*3=12π
e. √5
Promień = (√5):2=(√5)/2
Pole=π*(√5/2)²=π*[(√5*√5)/(2*2)]=π*(5/4)=(5π)/4
f. 2/7 √2
Promień = (2/7√2):2=(2/7√2)*(1/2)=(1/7√2)=(1*√2)/(7*√2*√2)=√2/14
Pole = π*(√2/14)²=π*(√2*√2)/(14*14)=π*(2/196)=(π/98)

2) Ustal, jaki promień ma koło o polu :
a. π
P=πr² /:π
P/π=r²
r=√[P/π]
b. 1/16 π
r=√[(1/16 π):π]=√[(1/16π)*(π/1)]=√(1/16)=1/4
c. 1,21 π
r=√[(1,21 π):π]=√[(1,21π)*(π/1)]=√(1,21π²)=1,1π
d. 1/5 π
r=√[(1/5 π):π]=√[(1/5π)*(π/1)]=√(1/5)=1/√5=(1*√5)/(√5*√5)=√5/5
e. 4
r=√[4:π]=√4 : √π=2/√π=(2*√π)/(√π*√π)=(2√π)/π
f. 5
r=√[5:π]=√5/√π=(√5*√π)/(√π*√π)=(√5√π)/π=(√(5π))/ π
g. 9/π
r=√[(9/ π):π]=√[(9/π)*(π/1)]=√9=3
3) Oblicz, jaką średnice ma koło o polu:
Średnica 2r
Promień r
Pole = πr²
r=√[P/π]
Średnica 2√[P/π]
a. 4/25π
2√[(4/25π)/π]=2√[(4/25π)*(π/1)]=2√(4/25)=2*(2/5)=(4/5)
b. 0,09π
2√[0,09π/π]=2√(0,09)=2*0,3=0,6
c. 7π
2√[7π/π]=2√7
d. 1/3π
2√[(1/3π)/π]=2√[(1/3π)*(π/1)]=2*√(1/3)=2*(√1/√3)=2*(1/√3)=2/√3=(2*√3)/(√3*√3)=(2√3)/3
e. 81
2√[81/π]=2*(√81/√π)=2*(9/√π)=18/√π=(18*√π)/(√π*√π)=(18√π)/π
f. 3
2√[3/π]=2*(√3/√π)=(2√3)/√π=(2√3*√π)/(√π*√π)=(2√(3π))/π
13 3 13