Odpowiedzi

2010-03-15T17:48:14+01:00
A) SO3 +H2O ---> H2SO4
b) H2 + Cl2 --> 2HCl
c) N2O5 + H2O --> 2 HNO3
2 3 2