Temat: Krążenie materii i przepływ energii.
1. Uzupełnij zdania :

W wyniku działalności człowieka dwutlenek węgla dostaje się do atmosfery m.in. poprzez (1) ............... Atmosferyczny dwutlenek węgla jest wykorzystywany przez producentów w procesie (2) ................. Organizmy, które przyczyniają się do uwalniania węgla poprzez rozkład szczątków organicznych to (3) ............ Duża ilość węgla znajduje się w węglu kamiennym, ponieważ (4) ......................

1

Odpowiedzi

2010-03-15T17:50:14+01:00
1. spalanie węgla brunatnego czy kamiennego
2. fotosyntezy
4. reducenci (destruenci)
5. ponieważ powstał ze szczątków organicznych (bez dostępu tlenu ulegają one uwęgleniu)