1. Liczba podzielna rzez 25 i 10 to;
a. MMI, b. CXXXV c. MMCL, d. XCV
2. Znajdż średnią arytmetyczną liczb 3,65; 2,7 i 4, 186 z dokładnością do 0,01?
3. Suma Pow. sześcianu wynosi 324 cm3. Obj. tego sześcianu wynosi?
4. Liczbami przeciwnymi są liczby :
a. -2/7, 7/2, b. -2/7, -7/2, c. 2/7, 2/7 d. 2/7, - 7/2
8. Obj. sześcianu wynosi 1331 l. Suma czterech jego krawedzi wynosi?
9.Suma miar kątów w wielokocie o n bokach to ( n - 2) * 180 stopni. Ile wynosi suma miar kątów wielokąta o 28 bokach?
10 Liczba przekoątnych w wielokącie o n bokach to n (n - 3 ) przez 2 . Ile przekątnych ma wielokąt z zad. 9?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:19:33+01:00
1. c
2 . 3,65+2,7+4,186/3=3,51
3.p=324
p=6*a2 (kwadrat)
324=6*a2/6
54=a2
a=7,3
v=a3( sześcianu)
v=7,3 3
v=389,02
4. a czy w c nie powinno być przy jednym -