Odpowiedzi

2009-10-25T18:15:55+01:00
Cieleski (tu nazwy alternatywne), odmiana herbu szlacheckiego Trestka.

* Opis herbu:

W polu błękitnym na pasie srebrnym ukośnym trzy krzyże złote, zakończone kulkami. U szczytu pięć piór strusich.

* Najwcześniejsze wzmianki:

(tu podaj kiedy i w jakich dokumentach pojawił się ten herb)

* Herbowni:

(tu podaj nazwiska i nazwy rodów, które używały tego herbu)

* Zobacz też: herbarz, heraldyka, lista herbów
  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T20:05:09+01:00
Opis herbu Cieleskiego:
W polu błękitnym na pasie srebrnym ukośnym trzy krzyże kulowe złote. U klejnocie pięć piór strusich.
2009-10-25T20:50:20+01:00
WYKONANY zgodnie z zasadami heraldyki