Odpowiedzi

2009-10-25T18:35:30+01:00
Powinno być "węglanu wapnia" a nie "wapnia"?... Nie jestem pewna...

W równaniu rozkładu węglanu wapnia z jednego mola CaCO3 powstaje 1 mol CaO i 1 mol interesującego nas CO2:

CaCO3 ---> CaO + CO2

Masa molowa CaCO3 = 100 g/mol
Masa molowa CO2 = 44 g/mol

1tona = 1000 kg

Układamy proporcję:

2000 kg (2 tony) CaCO3 --------------- x (kg CO2)
100 kg CaCO3 -------------------------- 44 kg CO2

i mnożymy "na krzyż", czyli:

100 kg * x = 2000 kg * 44 kg //:100 kg
x = 880 kg