Odpowiedzi

2010-03-15T18:01:17+01:00
Dopływy Wisły
prawe: Wisłoka, San, Bug z Narwią, Wieprz,
Dunejec, Soła
lewe:Brda, Pilica, Wierzyca, Wda, Bzura Nida

Dopływy Odry
prawe: Warta, Barycz
lewe: Nysa, Bystrzyca, Nida Bóbr
3 4 3
2010-03-15T18:09:08+01:00
Prawe dopływy Wisły- wieprz, San
lewe dopływy wisły - Nida , Kamienna
prawe dopływy odry -Mała panew , Widawa
lewe dopływy odry- nysa kłodzka, bystrzyca
prawe dopływy warty Noteć , wełna
lewe dopływy warty - obra prosna
prawe dopływy narwi- Bóbr, Bobra
lewy dopływ narwi- Obra , omólew
prawy dopływ bugu- ług, nurzec
lewy dopływ bugu- bukowa, wełnianka
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:12:25+01:00
Wisla: prawe dopływy-Drwięca i San. lewe to Pilica i Nida
Odra: prawe- Warta i Ina. lewe to Bóbr i Nysa Łużycka
Warta: prawe to-Noteć i Wełna, lewe to Prosna i Obra
Narew: prawe to Rozoga i Orzyc, lewe to tylko Bug
Bug: prawe to Leśna i Nurzec, lewe to Krzna i Liwiec
7 4 7