Napisz pytania i prawdziwe odpowiedzi.
2.when/it/finish?
...............................................
3.when/be/the last day of term?
.................................................
4.When/be/your birthday?
........................................................
5.when/the summer holidays/start?
................................................................
6.what/the weather/be/like today?
..........................................................................
Proszę o pomoc.
To jest zadane w ćwiczeniach new friends 2<niebieskie> zadanie 5,strona 49
BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC

1

Odpowiedzi

2010-03-15T18:02:04+01:00
2. When it finished?
3. When was the last day of term?
4. When were your birthday?
5. When started the summer holidays?
6. What the weather like is today?
3 2 3