D- dzień dobry
K- dzień dobry
D- czy jest jakiś wolny stolik?
K- tak oczywiście, woli Pani pod oknem czy nie?
D- pod oknem
K- proszę za mną iść. Czy ten stolik Pani odpowiada?
D- tak, dziękuje
K- proszę chwilkę poczekać, przyniosę kartę menu
D- ok.
K- proszę oto karta dań
D- poproszę sok pomarańczowy i placek po węgiersku. Czy do niego jest dołączona jakaś surówka?
K -tak oczywiście mamy 4 rodzaje surówek do wyboru.
D- a można wiedzieć jakie są?
K- tak: surówka z kapusty czerwonej, surówka pekińska, surówka z buraczków ćwikłowych i sałatka z cukini.
D- to ja poproszę surówkę z kapusty pekińskiej
K- proszę poczekać za 10 minut będzie Pani zamówienie
D- dziękuje, poczekam
K- czy sok życzy Pani abym przyniósł teraz czy razem z obiadem ?
D- poproszę teraz
K- proszę bardzo sok dla Pani
D- dziękuje
Mija 10 minut
K- proszę to Pani zamówienie, życzymy smacznego.
D-dziękuję
K- czy smakowało Pani?
D- tak bardzo, danie było wyśmienite
K- czy jeszcze Pani sobie coś życzy może coś na słodko?
D- a co Pan proponuje?
K- mamy bardzo dobrą szarlotkę
D- a ile kosztuje?
K-2,50 gr i dodatkowo sok mały gratis, ponieważ kto u Nas złoży zamówienie powyżej 20 zł dostaje sok gratis.
D- o to poproszę, spróbuje słodkości
K- już przynoszę
D-dziękuje
K- proszę oto szarlotka i gratis mały sok do niej
D- dziękuje bardzo, poproszę o rachunek już
K- już przynoszę. Należy się 25 zł
D- proszę bardzo
K- Dziękuję
D-Do widzenia
K- Do widzenia i zapraszamy ponownie.
proszę jak najszybciej
PROSZĘ TO PRZETŁUMACZYĆ NA JĘZYK ANGIELSKI będę bardzo wdzięczna
dziękuje

2

Odpowiedzi

2010-03-15T18:02:47+01:00
D-day good
K-good day
D-whether it is a free table?
K-yes, of course, you prefer the window or not?
D by the window
K-pray for me to go. Does the table you prefer?
D-yes, thanks
K-wait a minute, please, bring the menu card
D-ca
P-please menu card here
D'll have orange juice and cake in Hungarian. Whether it is attached to some salad?
K-yes, of course, there are 4 types of salads to choose from.
D and you know what?
K-so: red cabbage salad, cabbage salad, salad beetroot and chard salad with zucchini.
D I'll have a salad of cabbage Beijing
P-please wait for 10 minutes you will order
D thanks, wait
K-the juice you want me to bring it here or with dinner?
D-ask now
K-you're welcome juice for you
D thanks
Passes 10 minutes
K-ask is you order, we wish you bon appétit.
D thank you
K-or liked you?
D so much, it was delicious dish
K-or even something you might want something sweet?
D-and what do you propose?
K, we have a very good apple pie
D-and how much?
K-2, 50 g plus a little juice for free, because those who contract with us will get over 20 zł juice for free.
D-do ask, will try to sweet
K-already bring
D thanks
K-lo, please free apple pie and a little juice to it
D thanks very much, ask the bill already
K-already bring. Should be 25 zł
D-if you please
K-Thank you
D-bye
K-bye and welcome back
2010-03-15T18:06:39+01:00
D-good day good day
K D is there any free table?
K-yes, of course, you prefer the window or not?
K-pray for me to go. Does the table you prefer?
D-yes, thanks
K-wait a minute, please, bring the card menu,
D-ca
K-menu card here please
D'll have orange juice and cake in Hungarian. Whether it is attached to any salad?
K so obviously there are 4 types of salads to choose from.
D-and you know what?
K as follows: red cabbage salad, cabbage salad, salad beetroot and chard salad with zucchini.
D - then I'll have salad with cabbage, Peking
K-please wait for 10 minutes your order will be
D-thanks, wait for K-or juice you want me to bring it here or with dinner?
D-ask-K Now you're welcome to juice you would like to thank D 10 minutes passes K-ask is you order, we wish you bon appétit. D thank you