Proszę przetłumaczyć na angielski (pilne) za 30 min potrzebne

2pac 'Tupac' Amaru Shakur urodził się w NY , 16 czerwca 1971 r. Jego matka Afeni Shakur, w trakcie ciąży odsiadywała wyrok za czynne wspieranie ruchu walczacego o wolnosc ludzi czarnych (Black Panters). Dwa m-ce przed narodzinami Paca wyszła na wolność. Amaru dorastał w cięzkich warunkach. Jego matka w pewnym okresie była uzależniona od narkotyków. 2pac wraz z matką często się przeprowadzali. W Bultimore, Pac zaczyna tworzyć jako "MC New York". Dopiero w Marin City w San Francisco Bay Area, Amaru poznaje życie uliczne, prawdziwy RAP. Zaczyna swoje "THUG LIFE" ... Wkrótce dołącza do grupy Strictly Dop.

W 1990 r 2pac nagrywa płytę "This Is an E.P. Release" z grupą Digital Underground. Zaraz po tym staje sie on jej członkiem. W kolejnych latach 2pac nagrywa 12 albumów, z czego dziewięć zdobyło miano platynowej lub złotej płyty. Nagrał on także 6 filmow, między innymi : Poetic Justice, Juice, GridLock`d i Gang Related. W 1994 Tupac zostaje aresztowany za nielegalne posiadanie broni oraz Marihuany. Jego 'bandyckie życie' trwa dalej. Odsiaduje w więzieniu kare 10 dni za pobicie, po czym zostaje oskarżony o zabójstwo 2 policjantów. Zostaje uniewinniony. 7 wrzesnia dwóch nastolatków z Milwaukee zabija policjanta cytując słowa Amaru z inspiracją "Souljah Story". 30 listopada Pac zostaje pobity i postrzelony. Na szczęście wychodzi z tego cało, nagrywa kolejne płyty ...

7 wrzesnia, w Las Vegas Tupac opuszcza walkę bokserską (Mike'a Tysona z Bruce'm Seldonem) razem z Suge Knight'em. Podjeżdza do nich biały Cadilac z 4 pasażerami, padają cztery strzały w kierunku Tupac'a. 13 wrzesnia 1996 roku o godzinie 16.03 TUPAC AMARU SHAKUR umiera. Jego ciało zostaje skremowane.

Zaraz po śmierci rapera, jego matka zakłada wytwórnię Amaru Records, która wydaje podwójny album R U Still Down. Znajdują się na nim stare , nieopublikowane wczesniej utwory Tupaca ...

2

Odpowiedzi

2010-03-15T18:04:10+01:00
Widzę , że interesujesz się życiem Tupaca :D emka
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:04:11+01:00
Pac "Tupac" Amaru Shakur was born in New York, 16 June 1971 His mother, Afeni Shakur, in the course of pregnancy was serving a sentence for the active promotion of freedom of movement for black people (Black Panters). Two m-ce Pac married before the birth of freedom. Amaru grew up in tough conditions. His mother at some time were dependent on drugs. 2pac with his mother often conducted. In Bultimore, Pac begins to create a "MC New York. Only in Marin City, San Francisco Bay Area, Amaru knows street life, a true RAP. Begins its "THUG LIFE" ... Soon joining the group Strictly Perm.

In 1990 2Pac recorded the album "This Is an EP Release" to the group Digital Underground. Shortly after that he becomes a member. In subsequent years, 2pac recorded 12 albums, nine of which won the name of a platinum or gold. He also recorded 6 films, including: Poetic Justice, Juice, Gridlock `di Gang Related. In 1994 Tupac is arrested for illegal possession of weapons and Marijuana. It's rogue force "continues. Punishment in prison, serving 10 days for the beating, and is accused of killing 2 police officers. Are acquitted. September 7, two teenagers killed a police officer from Milwaukee quoting the inspiration Amaru "Souljah Story. November 30 Pac is beaten and shot. Fortunately, this leaves the whole, recorded a further disc ...

September 7 in Las Vegas, Tupac left the fight boxing (Mike Tyson Bruce Seldon), along with Suge Knight. They turn up at the white Cadillac of 4 passengers, fell four shots in the direction of Tupac. September 13, 1996 at 16.03 Tupac Amaru Shakur died. His body is cremated.

Immediately after the rapper's death, his mother assumed the label Amaru Records, which issued a double album RU Still Down. It contains old, previously unpublished works of Tupac ...
1 5 1