Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:19:21+01:00
Obowiązki
Muszę zmywać naczynia.Muszę opiekować się młodszym rodzeństwem.Muszę myć samochód.Muszę odrabiać lekcje.Muszę pomagać mamie w kuchni.Muszę pomagać tacie w warsztacie.Muszę wynosić śmieci.Muszę sprzątać swój pokój.Muszę pomagać dziadkowi na roli.Muszę robić codziennie zakupy.Muszę kosić trawnik.Muszę karmić psa.
Zakazy
Nie mogę grać na komputerze.Nie mogę oglądać televizji.Nie mogę chodzić do kina.Nie mogę słuchać głośnej muzyki.Nie mogę chodzić na treningi piłki nożnej.Nie mogę spotykać się z kolegą.

Duties
I must wash the dishes..I must look younger siblings after. I must wash the car. I must do homework.I must help the mum in kitchen.I must help Dad in workshop.I musttake the rubbish out. I must tidy my room. I must help the grandfather on the soil.I must shopping.I must cut the grass.I must feed the dog.
Bans
I can't play computer games.I can't watch TV.I can't walk to cinema.I can't listen to loud music.I can't go to trainings of the football. I cannot meet with the friend.