Odpowiedzi

2012-08-09T09:25:15+02:00

*rozcieńczono wodą do objętości 250cm³.

 

M(C₆H₁₂O₆)=6*12g/mol+12*1g/mol+6*16g/mol=180g/mol

Vr=250cm³=0,25dm³

ms=45g

n=?

Cm=?

 

n=ms/M

n=45g / 180g/mol

n=0,25mol

 

Cm=n/Vr

Cm=0,25mol/0,25dm³

Cm=1mol/dm³