Przetłumacz zdania
1.On jest taki jak jego ojciec
2.Ona jest tak ładna jak jej siostra
3.Te dwa stoliki są tej samej wielkości.
4.Jazda samochodem jest bardziej niebezpieczna niż podróż samolotem.
5.Nasz stary dom był dużo mniejszy niż nowy
6.Ona była najładniejszą dziewczyną w klasie
7.Jest wpół do 10
8.Oni mieszkają w domu na przeciwko
9.Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu
10.Będę tu w przyszły wtorek
11.Ta paczka jest bardzo ciężka
12.Pomarańcze kosztują 1 funt za kilogram
13.Brzoskwinie są po 20 pensów za sztukę
14.Czy możesz wskazać mi drogę na dworzec kolejowy
15.Muszę znać ceny tych książek
16.Przepraszam która godzina
17.Kim jest ten człowiek
18.Ile on ma lat
19.O której kończę w poniedziałek
20.Gdzie ich ostatnio widziałeś

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:21:07+01:00
1. He is like his father
2. She is so pretty as her sister
3. These two tables are the same size.
4. Driving is more dangerous than air travel.
5. Our old house was much smaller than the new
6. She was the prettiest girl in class
7. It is half past 10
8. They live in the house opposite
9. We talked last week
10. I'll be here next Tuesday
11. This package is very heavy
12. Oranges cost 1 pound per kilogram
13. Peaches are 20 pence per unit
14. Can you point me the way to the train station
15. I know the price of these books
16. Excuse me what time
17. Who is this man
18 How old is he
19. What I conclude on Monday
20. Where they last saw