Zad.1
Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu.
a) ZnO + HBr --------------> ........... + ..........
b) .......... + .......... ---------------> FeS + ..........
c) .......... + .......... ---------------> KNO₃ + ..........
d) .......... + .......... ---------------> Na₂SO₄ + ..........
e) Cr₂O₃ + H₃PO₄ ----------------> .......... + ..........
f) .......... + .......... ----------------> Mn₃(PO₄)₂ + ..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:14:48+01:00
A) ZnO + 2 HBr --------------> ZnBr2 + H2O
b) FeO+ H2S ---------------> FeS + H2O
c) K2O + 2 HNO3 ---------------> 2 KNO₃ + H2O
d) Na2O + H2SO4 ---------------> Na₂SO₄ + H2O
e) Cr₂O₃ + 2 H₃PO₄ ----------------> 2 CrPO4 + 3 H2O
f) 3 MnO + 2 H₃PO₄ ----------------> Mn₃(PO₄)₂ + 3 H2O
1 5 1