Temat :Past simple :negative and interrogative.
1) Write true sentences about what you did last weekend . Use the past simple , affirmative or negative.
1. go to the cinema
2.listen to music
3.help to msic
4.make a phone call
5.send an emall
6.read a magazine
7.tell a lie
2) Make these sentences negative.Then complete the questions.
1. You left home at two o 'clock .
.......................................................................
When ....................................home?
2.Sam and Ed took the bus to town.
........................................................................
How.....................................to town?
3.Kate spent £100.
.......................................................................
How much ...........................?
4.You bought a DVD.
.....................................................................
What ................................?
5.Harry's team won five matches last year .
.....................................................................
How many ........................?

1

Odpowiedzi

2010-03-15T18:08:43+01:00
Temat: Past Simple: negatywny i pytania. 1) Napisz do prawdziwego zdania o tym co było w ostatni weekend. Stosowanie past simple, pozytywne bądź negatywne. 1. iść do kina 2.listen do 3.help muzyki msic 4.make połączenia telefonicznego 5.send emall 6.read magazyn 7.tell leżą 2) Dodać do tych zdań negative.Then pełne pytań. 1. Jesteś wyszedł z domu na dwa o 'clock. ......................................... .............................. Kiedy ................... ........