Odpowiedzi

2010-03-15T18:15:48+01:00
Jak napisał Maciaz misja Cyryla i Metodego na Morawach była niezwykle ważna dla całej Europy, dla kościoła łacińskiego i dla wszystkich Słowian. Doprowadziła do zespolenia się kultury słowiańskiej z kulturą grecko-chrześcijańską i powstania własnej kultury słowiańskiej, doprowadziła do powstania języka słowiańskiego oraz pierwszego arcybiskupstwa słowiańskiego. I mimo tego, że dzieło braci sołuńskich na Morawach legło ostatecznie w gruzach to skutkich ich dzialnosci przetrwały nastepne wieki. Liturgia słowiańska przeniesiona przez uczniów Metodego na Bałkany, przyjęła się tam znakomicie, a przeniesiona stamtąd pod koniec X w. na Ruś stała się podstawowym czynnikiem rozwoju kulturalnego Słowian wschodnich. Dzieło Konstantyna i Metodego stało się tym sposobem wbrew idei swych twórców podstawą rozłamu, a nie zjednoczenia kulturalnego w świecie słowiańskim, ale ich wkład w rozwój chrześcijaństwa i kultury wśród mieszkańców Europy zostały docenione o czym świadczy fakt, że w 1985 r. papież Słowianin ustanowił Cyryla i Metodego współpatronami Europy obok św. Benedykta.
10 4 10
2010-03-15T18:19:27+01:00
Prowadzili misje chrystianizacyjne na obszarach, które zamieszkiwali Słowianie.
Początkowo prowadzili ją na Krymie, Półwyspie Arabskim i Bułgarii. Później na prośbę Rościsława, szerzyli chrześcijaństwo na ziemiach słowiańskich.
Stworzyli alfabet i przełożyli Pismo Święte.
Szerząc wiarę w Rzymie, zmarł Cyryl. Metody dalej sam kontynuował misję. Zmarł na Morawach.
12 4 12