Dlaczego 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości? W jaki sposób święto to jest obchodzone w twojej miejscowości i szkole (akademia w szkole , pójście do koscioła, wolny dzień od pracy - cos takiego ) ? Przypomnij datę drugiego święta narodowego oraz wydarzenia związane z tym dniem. Praca na dwie kartki w zeszycie... (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) :).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kuag
  • Rozwiązujący
2010-03-16T13:24:48+01:00
W historii Polski wiele było wydarzeń, które miały wpływ na jej późniejsze losy. Zdarzyło się tak, ze nasz kraj zniknął z map Europy na 123 lata. Przyczyną takich kolei losu były rozbiory Polski, pierwszy w 1772r., drugi w 1793r., a trzeci w 1795. Rozbiorów dokonały państwa ościenne: Rosja, Austria i Prusy. Skorzystały one ze słabości Polski, z tego, że szlachta dbała wyłącznie o swoją prywatę a nie o sprawy kraju. Państwa te zawarły Traktat Trzech Czarnych Orłów, którego celem było utrzymanie w Polsce liberum veto i wolnej elekcji, a tym samym dalsze osłabianie naszej ojczyzny. Efektem działań tych państw oraz rządów sprawowanych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i samowolę szlachty , były rozbiory. Polscy patrioci starali się ratować kraj zwołując Sejm Wielki, który obradował w latach 1788-1792. Najważniejszym osiągnięciem tych obrad było uchwalenie konstytucji 3 maja 1791roku. Miała ona pomóc Polakom na odzyskanie niepodległości. Znosiła liberum veto i wolną elekcję , a przywracała dziedziczność tronu. Gdyby te postanowienia weszły w życie pomogłyby z pewnością na przywrócenie chociaż częściowej suwerenności Polakom. Niestety nie udało się ich wdrożyć w życie, byli wśród Polaków zdrajcy , którzy od niepodległości kraju woleli dbać o swoją prywatę i sprzymierzali się z Rosją. Wojna z Rosją w obronie konstytucji niestety została przegrana przez Polaków. Po niej nastąpił drugi rozbiór. Późniejsze powstania narodowo-wyzwoleńcze z XIX w. również nie dały pożądanego efektu.
Dopiero wybuch I wojny światowej stworzył Polakom szansę na odzyskanie niepodległości.Państwa zaborcze stanęły do walki przeciwko sobie. Dużą rolę dla sprawy niepodległości Polski odegrał Józef Piłsudski, który tworzył oddziały wojska polskiego. I wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918r. podpisaniem rozejmu, a o losach państw po zakończeniu wojny zadecydował traktat w Wersalu. W efekcie tych obrad Polska odzyskała niepodległość .
Obecnie 11 listopada , w rocznicę zakończenia wojny, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to data bardzo ważna dla każdego Polaka. W szkołach z tej okazji organizowane są akademie, które mają na celu ukazanie młodemu pokoleniu , wagi wydarzeń związanych z historią naszego narodu. Mają także uzmysłowić młodzieży jak ważna jest dla nas niepodległa ojczyzna i jak bardzo trzeba dbać o tą niepodległość. W dniu tym we wszystkich miastach Polski wywieszane są flagi narodowe, odbywają się nabożeństwa w imieniu ojczyzny. 11 listopada jest dniem wolnym od pracy, aby Polacy mogli w godny sposób świętować tą ważną rocznicę.
Drugim ważnym świętem narodowym jest rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, którą obchodzimy 3 maja. Tak jak w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wywieszane są flagi narodowe, odbywają się msze św., a w szkołach akademie. Niestety nie zawsze można było obchodzić tej rocznicy, w czasach komunizmu było ono zakazane, a dzień 3 maja był zwykłym dniem pracy.
Podsumowując chciałabym zaznaczyć, że święta narodowe są dla Polaków bardzo ważne, przypominają o ważnych wydarzeniach, są także przestrogą przed tym , że trzeba dbać o niepodległość kraju, bo ojczyzna jest dla nas najważniejsza.
Powodzenia Agnieszka.

22 3 22