Odpowiedzi

2009-10-25T18:54:48+01:00
1. Trzy sąsiadujące ze sobą nukleotydy jednej nici DNA tworzą tzw. kodon. Każdy kodon koduje jeden aminokwas.

2. trójkowy - trzy kolejne zasady azotowe odpowiadają za 1 aminokwas przyłączony do tRNA.

jednoznaczny - jeden triplet (kodon) może kodować 1 aminokwas

niezachodzący - 1 zasada nie może równocześnie wchodzić w skład róznych trójek

uniwersalny - informacja genetyczna jest zapisana na DNA i RNA u wszystkich żywych organizmów
2009-10-25T19:07:52+01:00
Pojedynczy kodon to trójka nukleotydów w mRNA, która koduje dany aminokwas.

Kod genetyczny jest:
- trójkowy (jeden aminokwas jest kodowany przez 3 sąsiadujące ze sobą nukleotydy),
- jednoznaczny (jeden kodon, czyli jedna trójka nukleotydów w mRNA, koduje tylko jeden rodzaj aminokwasu; np. inna trójka glicynę, a inna - alaninę),
- niezachodzący (trójki nie zachodzą na siebie: trzy nukleotydy leżące obok siebie kodują dany aminokwas, trzy kolejne - następny aminokwas, itd.),
- uniwersalny (dana trójka nukleotydów koduje ten sam aminokwas, niezależnie, czy w organizmie człowieka, czy myszy, czy innej żywej istoty.