Przy drodze znajduje się 5 miejscowości: A, B, C, D i E. Wiadomo, że odległość z A do D wynosi 6km, z A do E - 16km, z De do E - 22km, z D do C - 6km, a z A do B - 16km. Odległości mierzono wzdłuż drogi. W jakiej kolejności położone są miejscowości?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:54:13+01:00